Kommunereform - kart

Kommunereform - slik endres Norgeskartet

22. februar 2017

Regjeringen annonserte på pressekonferanse onsdag at antallet kommuner reduseres til 358 fra dagens 426.
I tråd med kommunestyrets vedtak 24.10.2016 består Hole som egen kommune.

Logo reform

Form din framtid

30. juni 2016

Fellesprosjektet mellom Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen har eget nettsted: formdinframtid.no

Hva mener innbyggerne om Holes fremtid?

TNS Gallup utfører undersøkelsen

29. april 2016

I mai fikk alle over 18 år eller som fyller 18 i 2016, en spørreundersøkelse i posten hvor de skulle ta stilling til om kommunen skal fortsette som i dag, eller gå sammen med Ringerike og Jevnaker om en ny kommune. I tillegg ble  innbyggerne bedt om å vurderere kommunens tjenester og oppgaver slik de utføres i dag, og hvordan de mener dette blir ved en sammenslåing. Resultatene av denne undersøkelsen kan du lese her.

Mer om prosessen i Hole

22. september 2016

Du kan lese mer om kommunereformprosessen i Hole her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss